POPELOVÝ JEŘÁB PRO JEDNO KOLEJIŠTĚ

Aktuálně si prohlížíte obrázek: 11 / 25

11. CELÝ MODEL JSEM NÁSLEDNĚ PONOŘIL DO LEPTACÍHO ROZTOKU A NASTŘÍKAL SURFACEREM OD Mr.PAINT